Auktionsbetingelser

Auktionsbetingelser

Opdateret pr. 28/9-2017

Alle auktioner afholdt af Campen Auktioner A/S afholdes efter dansk lovgivning.

1. For at kunne deltage i budgivning kræver det forudgående køberregistrering. Dette gøres online via hjemmesiden. Faktura udstedes til vindende byder med de data, køber har oplyst i forbindelse med køberregistrering. Hvis køber ønsker at ændre i disse data efter hammerslag, beregnes et administrationstillæg på DDK 750 (+ moms for bydere bosiddende i Danmark).

2. Auktionen er en ren onlineauktion. Der afgives maksimumbud på auktionen. Systemet byder op til det beløb du fastsætter automatisk. Hertil lægges naturligvis salær, gebyr og moms.

3. Campen Auktioner A/S forbeholder sig ret til at kontrollere brugere ved registrering - herunder telefonnummer, adresse, cvr-nummer mv. Hvis vi vurderer, at der er useriøse brugere registeret i vores system, forbeholder vi os retten til at udelukke disse.

4. Alle varer sælges som beset og uden nogen form for reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsleder, auktionsholder, rekvirent eller skifteret. Dette omfatter ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed, angivelser af mål, vægt, dimensioner, alder og beskrivelse. Campen Auktioner A/S foretager ikke funktionsduelighedsprøver eller anden kontrol af varer.

5. Der tillægges et auktionssalær på 15 % på budsum (dog min. 100,- kr. pr. enhed) + 25 % moms ved salg til kunder, som bor i Danmark. Herudover beregnes 2,7 % deklarationsgebyr + 25% moms. Eksempel: ved bud på 1000 kr. + 15% salær = 1150 kr. + 2,7% deklarationsgebyr = 27 kr., i alt 1177 + 25% moms = 1471,25 kr. Visse effekter er undtaget for moms på budsum, men der skal betales moms af salær og deklarationsgebyr.

6. Ved varer, der kan sælges efter brugtmomsreglerne, beregnes der kun moms af salærer og gebyrer (eksempelvis personbiler, campingvogne, antikviteter. Det vil dog altid fremgå af kataloget, hvilke varer der er momsfrie).Ved varer, der sælges efter de almindelige momsregler, vil der blive beregnet moms af både hammerslag, salærer og gebyrer. Uanset om man sælger efter brugtmomsordningen eller efter de almindelige momsregler får man det fulde hammerslag minus sælgersalær udbetalt, og sælger er ansvarlig for at give korrekte oplysninger om varen til brug for at afgøre, efter hvilke momsregler varen skal sælges.

7. Vedrørende udenlandske købere: Der opkræves ikke moms af købere bosiddende i EU (Evt. i EFTA-landende – Norge og andre lande, som ikke er med i EU, men hvor lignende regler gælder), hvis køber oplyser gyldigt momsnummer. Er køber bosiddende uden for EU opkræves der ikke moms, men varen udleveres ikke før Campen Auktioner har modtaget udførselserklæring fra speditør. Enkelte varer kan være momsfrie, og dette vil således være oplyst ud for varen eller blive oplyst på auktionskontoret.

8. Varerne betales inden for 24 timer via bankoverførsel. Vi forbeholder os retten til at beholde varer, indtil betalingen er registreret på vores konto. Ingen varer forlader stedet uden de er betalt. Kvittering forevises altid ved udgangen. Udenlandske købere kan benytte bankoverførsel via IBAN/SWIFT umiddelbart efter auktionen.

9. Varerne skal senest være afhentet i det oplyste udleveringstidsrum, medmindre andet er aftalt. Varer, som ikke er afhentet i udleveringstidsrummet, fjernes for købers regning. Campen Auktioner A/S kan vælge at sælge ikke-afhentede varer under hånden eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så denne er pligtig til at erstatte det deraf flydende tab uden at have adgang til det mulige overskud. Såfremt betalingen udebliver overgår sagen til inkasso uden varsel.

10. Enhver handel på auktionsområdet skal registreres på Campen Auktioner A/S' formularer eller anden registrering på auktionskontoret, og i øvrigt følge auktionsbetingelserne. Formularerne kan hentes på auktionsdagen eller downloades fra hjemmesiden www.campenauktioner.dk.

11. Opstår der under auktionen tvivl om, hvem der er højestbydende, afgør auktionslederen, om der skal finde et nyt opråb sted.

12. Efter auktionen slutter står varen for købers regning og risiko. Køber skal selv sørge for afhentning, afmontering/nedtagning efter Campen Auktioner A/S's anvisning. Såfremt personale fra Campen Auktioner A/S hjælper med håndtering og læsning er det for købers ansvar. Beskadigelse i forbindelse hermed er alene købers risiko. Ved skader på bygninger skal disse reetableres. Ved afmontering af el, gas, vand, varme og afløb indestår køber for, at dette sker efter gældende regler og lovgivning.

13. Køber har det fulde ansvar for, at købt materiel opfylder lovmæssige krav forinden ibrugtagning. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere.

14. De købte varer kan først medtages, når betaling er gennemført på auktionskontoret eller over nettet og ses registret på vores konto. Ønsker De at lave en overførsel på dagen, stiller vi gerne vores computer til rådighed.

15. Færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar.

16. Der tages forbehold for fejl og mangler samt tillæg til auktionsvilkår.

17. Paller og pallerammer medfølger ikke.

18. Alt tyveri meldes til politiet.

19. Der ydes ikke fortrydelsesret til erhvervspersoner/virksomheder uanset auktionens type. Der er 14 dages fortrydelsesret for privatpersoner ved køb på vores onlineauktioner, jf. loven om fjernkøb. Der ydes ikke fortrydelsesret på fysiske auktioner, jf. auktionsloven.

Top