Fysiske auktioner


Hos Campen Auktioner skelnes der mellem fysiske og online auktioner

For at byde på vores fysiske auktioner skal du have et bydernummer ved at registrere dig enten hos vores personale på auktionsdagen eller online her. Husk gyldig legitimation. Hvis du vil afgive forhåndsbud, skal du registrere dig online via vores hjemmeside. Læs mere om forhåndsbud i afsnittet længere nede.

Under selve auktionen styrer auktionarius alle buddene. Det vil sige, at han fortæller, hvad det næste bud vil være og afgør, hvornår der skal være hammerslag. I det øjeblik hammeren falder, er varen solgt og det er for sent at byde yderligere.

Alle bud er uden moms og salær, som vil blive pålagt din faktura efterfølgende. Beregn din pris med moms her. Du kan tjekke salæret i vores auktionsbetingelser, som du finder i kataloget over den pågældende auktion. Ved specialauktioner kan der være andre salærer, som vil fremgå tydeligt af kataloget for den pågældende auktion.

 

Forhåndsbud til fysiske auktioner

På vores auktioner kan du altid forhåndsbyde online. Inden du kan byde, skal du oprette en byderkonto med dine kontaktoplysninger her.

Forhåndsbud på en fysisk auktion

  • Alle bud, der afgives online, er forhåndsbud, hvilket betyder, at buddene tages med på den fysiske auktion.

  • Auktionarius byder på dine vegne mod de bydere, der sidder i salen. Det er altid byderen i salen, der vinder, hvis buddet er det samme som forhåndsbyderens bud. F.eks.: er der budt 1000,- på forhåndsbud og 1000,- i salen, er det altid byderen i salen, der vinder.

  • Dit online bud fungerer som et maksimalt bud.
    F.eks. skulle der blive budt 2.500, - i salen og du har forhåndsbudt 3.000, -, vil auktionarius varetage dine interesser og sælge effekten til dig for 2.600, - eller 2.700, - (afhængigt af budstrømmen).
  • Vi kontakter bydere, der har vundet. Hører du ikke fra os, betyder det, at du ikke har vundet.

  • Køber skal selv afhente varen eller sørge for afhentning med et fragtfirma.

  • Alle køb skal være betalt via straksoverførsel inden for 24 timer på købte effekter.

For yderligere informationer henvises der til auktionsbetingelserne. Du er også velkommen til at skrive til os på mail@campenauktioner.dk eller ringe på tlf. +45 2271 5555.

 


Læs om online auktioner

OBS. Hvis en vare ikke afhentes:

Campen Auktioner A/S opbevarer ikke købte varer og alle køb skal afhentes i udleveringstidsrummet, som findes under hver auktion i informationsboksen. Sæt dig grundigt ind i, hvor tingene skal afhentes og hvornår tingene skal afhentes.

Campen Auktioner A/S sørger ikke for at sende varer ud. Vi fralægger os ethvert ansvar, hvis varen ikke afhentes rettidigt. Dette gælder også varer, der er købt på forhåndsbud. Køber skal selv afhente eller sørge for en fragtmand. Udleveringsdagene for hver enkelt auktion er angivet i auktionskataloget.

Hvis en købt vare ikke afhentes inden for afhentningstidspunktet, tillægger vi lagerleje pr. genstand på 100 kr. pr. påbegyndt uge. Større effekter som køretøjer eller campingvogne koster 250 kr. pr. påbegyndt uge. Senere afhentning skal aftales på skrift – skriv til os på mail@campenauktioner.dk. Der kan desuden afkræves yderligere gebyrer for håndtering af den uafhentede vare. Uafhentede varer, hvor der ikke er en skriftlig aftale om afhentning, vil blive smidt ud på købers regning.

Campen Auktioner A/S kan vælge at sælge varen under hånden eller på ny auktion, uden at køber får adgang til det mulige overskud, jf. auktionsbetingelserne stk. 17.

Vigtigt: Er der ikke lavet en skriftlig aftale inden for fire uger efter auktionen, bortfalder ejendomsretten til den købte vare.

Byd på alle vores online og fysiske auktioner