Privatlivspolitik

 

Campen Auktioner A/S (CVR nr.: 33599382) er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig.

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik oplyses du om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og dine rettigheder.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil kontakte os vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

mail@campenauktioner.dk eller +45 2271 5555

 

Behandling af persondata

For at vi kan imødekomme eventuelt indgåede aftaler med dig så er det nødvendigt at vi behandler oplysninger som kan henføres til dig. Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Campen Auktioner vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller indsætterforhold.

 

Kunde/byder/køber

Som kunde, byder eller køber hos os behandler vi oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail, med det formål at kunne modtage bud, sælge og levere vare til dig. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Dine oplysninger kan videregives til indsættere i særlige tilfælde mhp. at afhente købte varer på indsætterens lokation. Vi sletter dine oplysninger 6 år efter dit køb jf. bogføringsloven.

 

Indsætter

Som indsætter behandler vi oplysninger, som du giver os, når du udfylder en formular eller registrerer dig online via hjemmesiden, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail, bankkontonummer, CVR nr., advokaters journalnummer, navn på evt. konkursbo, samt oplysninger som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os. Vi behandleroplysninger med det formål at kunne afregne med indsætter og administrere din relation til os.

Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Vi sletter dine oplysninger 6 år efter handlen er afsluttet jf. bogføringsloven.

 

Generelle henvendelser

Hvis ud henvender dig til os via e-mail, kontaktformular, sociale medier, mv behandler vi dine kontaktoplysninger og anden information du måtte oplyse i henvendelsen, med det formål at besvare din henvendelse. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, da det er i vores legitime interesse at besvare dine henvendelser. Henvendelser slettes løbende når de er behandlet.

 

Kontaktpersoner hos leverandører og samarbejdspartnere

Som kontaktperson hos en af vores leverandører eller samarbejdspartnere behandler vi dine kontaktoplysninger, med det formål at kunne opretholde kommunikation med dig. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, da det er i vores legitime interesse at kunne kommunikere med dig om vores samarbejde. Dine oplysninger slettes 6 år efter din virksomheds sidste interaktion med os eller når vi bliver oplyst om at der skal angives en ny kontaktperson.

 

Jobansøgere

Hvis du søger job hos os, behandler vi de oplysninger du sender, såsom kontaktoplysninger, CV, ansøgning, eksamensbeviser, foto mv., med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, da det er i vores legitime interesse at kunne vurdere din ansøgning og evt. kalde dig til en samtale. Opfordrede ansøgninger gemmes indtil den rette kandidat er fundet. Uopfordrede ansøgninger gemmes i 6 måneder. Ønsker vi at gemme ansøgningen yderligere end 6 måneder beder vi om dit samtykke hertil. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig på kontaktoplysninger angivet under "Kontaktoplysninger".

 

Besøgende på hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside og accepterer placering af cookies behandler vi oplysninger om din IP-adresse, med det formål at forbedre indhold på hjemmesiden, lave analyser og statistik, samt markedsføring. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Du kan læse om sletteperioder på cookies i vores cookiepolitik.

 

Nyhedsbrev

Hvis du har givet samtykke (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a) til, at vi må sende dig vores nyhedsbrev, opbevarer vi dit navn og e-mail, med henblik på at sende dig nyhedsbreve via e-mail. Vi indsamler også oplysninger omkring, hvordan du interagerer med vores nyhedsbrev. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at henvende dig på kontaktoplysninger angivet under "Kontaktoplysninger" eller ved at trykke afmeld i bunden af nyhedsbrevet. Det afgivne samtykke dokumenteres indtil 2 år efter det trækkes tilbage.

 

Videregivelse af oplysninger

Vi anvender en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger. I relevante tilfælde videregives data til banker, inkasso, fragtfirmaer, revisor etc.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande uden for EU benyttes:

Microsoft Inc i USA:

  • Microsoft Office 365: Leverandør af officepakken. Aftalevilkår findes her.
  • LinkedIn: Virksomhedsprofil på Linkedin. Aftalevilkår findes her.

Google Inc i USA:

  • Google Analytics: Statistik på hjemmesiden. Aftalevilkår findes her.
  • YouTube: Virksomhedsprofil på YouTube. Aftalevilkår findes her.

Meta Platforms Inc. i USA

  • Facebook: Markedsføring af vore produkter. Aftalevilkår findes her.
  • Instagram: Markedsføring af vore produkter. Aftalevilkår findes her.

Pinterest i USA:

  • Pinterest: Markedsføring af vore produkter. Aftalevilkår findes her.

X i USA:

  • X, tidligere Twitter: Markedsføring af vore produkter. Aftalevilkår findes her.

TikTok Information Technologies UK Limited i England:

  • TikTok: Markedsføring af vore produkter. Aftalevilkår findes her.

The Rocket Science Group, LLC i USA

  • Mailchimp: Leverandør af system til udsendelse af nyhedsbreve. Aftalevilkår findes her.

 

Når vi samarbejder med leverandører i lande uden for EU, benytter vi som udgangspunkt EU-Kommissionens standardkontrakter (SCC) som overførselsgrundlag, med supplerende foranstaltninger. Det sikrer de fornødne garantier for beskyttelsen af dine oplysninger.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os på kontaktoplysninger ovenfor under ”Kontaktoplysninger”.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under ”Kontaktoplysninger”.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Vi gemmer dokumentation for afgivne samtykker 2 år efter det er trukket tilbage.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Byd på alle vores online og fysiske auktioner